Munkatársaink

Bacsó-Varga Marianna tanító informatika 5.c osztályfőnök
Bitter Anikó Rita tanító    
Boros Istvánné tanár magyar nyelv, magyar irodalom, etika 6.b osztályfőnök
Böjti Renáta tanár földrajz, történelem 8.b osztályfőnök
Buthné Fekete Anikó tanár technika 8.c osztályfőnök
Csomor Lajosné tanító   1.c osztályfőnök
Drexler Béláné tanító   2.b osztályfőnök
Elek-Oleszka Daniella iskolapszichológus    
Fedecsku Andrea tanító   4.b osztályfőnök
Fehér Bernadett tanár történelem, etika  
Garbacz Magdolna tanár angol nyelv  
Gecsei Gabriella tanító   4.a osztályfőnök
Hegedűs Mária Ilona tanító   1.a osztályfőnök
Jäger Lászlóné óraadó tanulószoba  
Kalauzné Egervári Olga Ágnes tanító    
Kántor Anita tanár rajz  
Kárpátiné Barna Henriette Éva tanár informatika intézményvezető-helyettes
Király Zsófia tanító   3.a osztályfőnök
Klement Krisztina tanító matematika  
Koruhely Sára tanító   3.c osztályfőnök
Lakatos Éva Ildikó tanár angol nyelv  
Makkos Tibor Róbert tanár matematika intézményvezető
Mezeiné Bene Irén tanár magyar nyelv, magyar irodalom, ének-zene 7.b osztályfőnök
Mező Aladár Attiláné tanár biológia, testnevelés 6.a osztályfőnök
Minoricsné Horsi Katalin Mária óraadó ének-zene  
Molnár Sándor Péter tanító    
Nagyné Papp Angéla Elvira tanító   4.c osztályfőnök
Ondrusákné Nagy Rita tanító   2.a osztályfőnök
Orbán Katalin tanító hon- és népismeret intézményvezető-helyettes
Orosz Éva tanító   1.b osztályfőnök
Porpáczy Renáta tanító fejlesztőpedagógus  
Posvai Alexa tanító    
Pungorné Tarr Erika tanár matematika, kémia 5.b osztályfőnök
Rajhárt Anita tanító    
Révfy Laura iskolapszichológus    
Rózsa Péter Lajosné tanár matematika, fizika 7.a osztályfőnök
Sobel-Deák Timea tanító    
Somogyi Andrea tanító    
Sziráczki Éva Rozália tanár angol nyelv  
Szőke Orsolya Erzsébet tanár testnevelés 5.a osztályfőnök
Tóth Éva tanító   3.b osztályfőnök
Tóthné Kreszács Orsolya tanító    
Trubel Gábor Miklósné óraadó napközi  
Urbanics Magdolna Rita tanár testnevelés 8.a osztályfőnök
Vadkerti Katalin tanár angol nyelv  
Zombor Eszter Sára tanító    
Zsadányi Viktor Tamás tanár természetismeret