Tanáraink

Pedagógus neve Feladatkör
Antal Zsuzsanna könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
6.a osztályfőnök
Bacsó-Varga Marianna digitális kultúra tanár
8.c osztályfőnök
igazgató helyettes
Bodor Réka tanító, rajz tanár 5. 6. évfolyam
napközis nevelő 1.b osztály
Böjti Renáta történelem, földrajz tanár
7.c osztályfőnök
Buthné Fekete Anikó technika és tervezés tanár
7.a osztályfőnök
Csomor Lajosné tanító
4.c osztályfőnök
Drexler Béláné tanító
matematika 5.évfolyam
1.b osztályfőnök
Faragó Dávid testnevelés tanár

Farkas Csilla tanító
napközis nevelő 1.a osztály
Fedecsku Andrea tanító
3.b osztályfőnök
Fejes Andrea Tünde tanító
fejlesztő pedagógus
Garbacz Magdolna angol tanár

Gál-Farkas Patrícia magyar irodalom, földrajz tanár
6.b osztályfőnök
Gáva Szabina történelem, hon és népismeret tanár

Hegedűs Mária tanító
4.a osztályfőnök
Izsó-Beck Bettina ének-zene tanár
5.a osztályfőnök
Kárpátiné Barna Henriette digitális kultúra tanár
igazgató helyettes
Király Zsófia tanító
2.a osztályfőnök
Kiss Edit angol tanár
8.a osztályfőnök
Koruhely Sára tanító
2.b osztályfőnök
Lőrincz Csabáné tanító
napközis nevelő 3.a osztály
Makkos Tibor matematika tanár
igazgató
Mezeiné Bene Irén magyar nyelv és irodalom tanár
5.b osztályfőnök
Mező Aladárné biológia, testnevelés tanár
7.b osztályfőnök
Minoricsné Horsi Katalin magyar nyelv és irodalom tanár
napközis nevelő 4.c
Nagyné Papp Angéla tanító, fizika tanár
3.c osztályfőnök
Ondrusákné Nagy Rita tanító
1.a osztályfőnök
Orosz Éva tanító
4.b osztályfőnök
Posvai Alexa tanító
napközis nevelő 4. a osztály
Pungorné Tarr Erika matematika, kémia szakos tanár
8.b osztályfőnök
Rózsa Péterné matematika tanár

Sobel-Deák Tímea tanító
digitális kutúra
Sziráczki Éva Rozália angol tanár

Tánczos Melinda fejlesztő pedagógus
gyermekvédelmi felelős
Tóth Máté testnevelő tanár

Trubel Gáborné tanító
napközis nevelő 3. c osztály
Urbanics Magdolna testnevelő tanár

Vágó Andrásné tanító
napközis nevelő 4. b osztály
Zsadányi Viktor természetismeret tanár
napközis nevelő 3. b osztály