Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

ISKOLÁNK

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola bemutatása

A mi iskolánk 1980-ban egy lakótelep részeként épült fel a XIII. kerületben, Angyalföld és Újpest határán. Számítástechnikai múltunk a ’80-as évekig nyúlik vissza. Az alapfokú számítástechnikai oktatás úttörői közé tartozunk. Először fakultatív keretben csak néhány tanulócsoport, majd minden osztály tanult informatikát. 20 évvel ezelőtt már tagozatos osztályok is indultak.

Iskolánk Innovatív Iskola 2003 óta. Részt vettünk a HEFOP Kompetencia alapú oktatás elindításában. Elsőként lettünk Minőségbiztosított Intézmény. A Comenius „ Iskolai Együttműködések” 3 projektben 7 éven át dolgoztunk. Testvériskolánk Révkomáromban az Eötvös Utcai Általános Iskola.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont Iskola lettünk 2013-ban.

Angol, informatika tagozatot vezettünk be 2014-ben. Bekapcsolódtunk az AIESEC nyelvi programba, így minden osztályban heti 1 órában angolul beszélget külföldi egyetemista.

Iskolánk hitvallása szerint tanár és gyerek újra és újra tanul, egy életen át. Motiválnak az új kihívások. Eszközeinket pályázati pénzekből frissítjük. Az eltelt 10 évben kb. 70 millió forintot nyertünk.

Jelenleg 3 gépteremben folynak a számítástechnikai órák. Minden tanteremben elérhető az internet, mindenhol aktív táblán dolgozhatunk az órákon. 180 db számítógép található iskolánkban. Több éven át szerepelt iskolánk a szakképzési jegyzékben. Tanulóink Alapfokú Személyi- Számítógép kezelői szakképesítést szerezhettek. A korszerű számítástechnika, informatika és idegen nyelv képzés segítésére alapítványt hoztunk létre: „PC az Iskolában” alapítványt.

Emeltszintű oktatásként első osztálytól kezdve tanítunk informatikát és angolt.

Magas óraszámban tagozatokat indítunk 6. évfolyamtól kezdve.

  1. Angol tagozat heti 5 angolórával
  2. Informatika tagozat heti 3 informatika órával és heti 1 emelt óraszámú matematikával (lásd Helyi tanterv)
  3. Általános tagozat heti 2 technika órával és emelt óraszámú magyar és matematika órákkal

Az 1. évfolyamon

  • Angol tagozatos osztályt
  • Informatika tagozatos osztályt
  • Művészeto osztályt indítottunk.

A ’90-es években iskolánk oktatási központtá vált, mivel számos saját és kihelyezett tanfolyam működött itt. Tanáraink rendszeresen tartanak előadást országos informatikai konferenciákon. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink magas színvonalon használják a számítógépeket a tanulási folyamatok során. Ennek eredményeként nagyon sokan számítástechnikai területen tanulnak tovább.

Az idegen nyelv oktatása délelőtti tanórán, angol nyelven folyik. Délután napközis időben a német nyelvvel ismerkednek a tanulók. Iskolánk profilja a szülők igényei alapján alakult ki. Az Európai Unióban a jövő felnőttjei több nyelvet kell beszéljenek. Munkájukhoz elengedhetetlenül szükség lesz a számítógépek alkalmazására. Erősségünk ez a két terület. Minden pedagógus rendelkezik alapfokú számítástechnikai ismeretekkel, digitális tananyagot használnak, minden nap aktív táblán tanítunk.

A XIII. kerületi Önkormányzat teljesen felújította épületünket. Szép új minden tanterem, a linóleum, a padok, ajtók, ablakok a vizes blokkok, a konyha és a tornaterem. A műfüves pályán és 2 beton pályán, nagy sportudvaron játszhatnak a gyerekek. A „TEMPO DSE” alapítványunk 22 éve biztosítja a sportszereket, sportcsoportok működését az iskolában. A nyár folyamán nagy létszámban táboroztatunk gyerekeket. Az iskolai Művészeti Gálán, tartalmas műsorokon mutatkoznak be az osztályok. Szüretelünk, Mikulás kupán versenyezünk, farsangolunk, tehetségnapot és még sok mást szervezünk minden évben.

Iskolánkban magas a tanulólétszám, 2 igazgatóhelyettes és 6 munkaközösség-vezető szervezi a programokat. Működik a Közalkalmazotti Tanács, a Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az Intézményi Tanács. A nevelőtestület szorosan együttműködik a szülőkkel a nevelés folyamatában. Alkotó módon vesznek részt az iskola életének formálásában.

A szülők egyre több rendezvénybe kapcsolódnak be és jelentősen támogatják anyagilag is az iskolát. Adójuk 1%-ából az Alapítvány számítógépeket vásárol.

Napközis tanulóink 13 napközis csoportban az iskolában maradnak délután is. Ezért rengeteg szabadidős programot szervezünk nekik. Kiemelt figyelmet fordítunk a lemaradók felzárkóztatására és a tehetségek gondozására. Fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör, sportkör,  énekkar működik minden héten.

A tehetséges gyerekekkel és szüleikkel iskolai ünnepségen exkluzív szerződést kötöttek a tanárok. Tanórákon, évfolyam szinten tudásszint szerint tanítunk sok tantárgyat. Több fordulós nyelvi, informatikai, matematikai versenyt szervezünk az év folyamán.

A Számítástechnikai Általános Iskolában minden álláshely magasan képzett, innovatív szemléletű pedagógusokkal van betöltve. Az elmúlt két tanévben több új kollégát vettünk fel, törekedtünk a fiatalításra. Több a férfi tanár is. A szakmai munkaközösségeket gyakorlott, kiváló pedagógusok vezetik. A 6 munkaközösség-vezető hetente rendszeresen tartott értekezleten biztosítja a gyors információáramlást. A nevelőtestületi döntések így jól előkészíthetőek, a szakmai hierarchia megvalósul.

Iskolánk iránt nagy az érdeklődés, osztályaink átlaglétszáma magas. Alsó tagozaton minden évfolyamon 3 osztály működik. 2015-től már felső tagozat 5. évfolyamán is 3 osztály van. Tanulóinkat szívesen fogadják a gimnáziumok és szakközépiskolák is. A sport, művészetek, társadalomtudomány területén éppúgy szép eredményeket tudunk elérni, mint a számítástechnika, angol és német versenyeken.

Országos Logo verseny, sok kerületi sportverseny, szavalóverseny, német verseny I-III. helyezettjei a mi diákjaink lettek.

Legfontosabbnak tartjuk, hogy a tanár a diákkal szoros, jó kapcsolatot alakítson ki, hogy a nevelőtestület tagjai modern tanulásszervezési módszerekkel tanítsanak, munkájukban támaszkodjanak a szülők segítségére. Minden egyes diákot a maga személyiségével kell elfogadni, és önmagához képest kell fejleszteni. A gyerekeket „jól kell szeretni” úgy, hogy a nevelés folyamatában fejlődjenek, okosodjanak, hogy kellően, felkészülten, önbizalommal telten lépjenek egy magasabb iskolai fokozatba, mikor elmennek tőlünk.

Egyre több olyan tanítványunk van, akinek a testvére is itt végzett, sőt a szülei is. Örülünk, hogy újra minket választanak ezek a családok. Reméljük, hogy jól érzik magukat nálunk a gyerekek. Tudnak itt tanulni, tudnak szórakozni, barátságokat találnak a Gyöngyösiben és sokan visszajönnek majd meglátogatni minket!


Budapest, 2015. szeptember 1.

 

                                                                Zih Jánosné
                                                                   igazgató

 

 

 

Képgaléria

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép