Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Iskolánk dolgozói

Pedagógusaink

 • Bitter Anikó napközis tanító 1. b
 • Boros Istvánné magyartanár, 8. b osztályfőnöke, humán és testnevelés munkaközösség vezető
 • Böjti Renáta földrajz-történelem szakos tanár, 6. b. osztályfőnöke
 • Bunyitainé Buda Éva kémia - biológia szakos tanár
 • Buthné Fekete Anikó technika szakos tanár, 6. c osztályfőnöke
 • Csomor Lajosné tanító, 3. c osztályfőnöke
 • Drexler Béláné tanító, 4. b osztályfőnöke
 • Fülöpyné Magyar Erika tanító, 1. c osztályfőnöke, angol és orosz idegen nyelvi szaktanító
 • Garbacz Magdolna angol szakos tanár
 • Gecsei Gabriella tanító, 2. a osztályfőnöke 
 • Hajdúné Tölgyesi Lívia tanító, 3. c, etika szakos tanár, 
 • Hegedűs Mária tanító, 3. a osztályfőnöke, tehetséggondozás és felzárkóztatás munkaközösség vezető
 • Horváth Csaba történelem - magyar szakos tanár
 • Jeszenszky Zsuzsanna történelem szakos tanár, 8. c osztályfőnöke, osztályfőnöki munkaközösség vezető
 • Kárpátiné Barna Henriette igazgatóhelyettes, informatika szakos tanár
 • Király Zsófia tanító 1. a
 • Kormos Kitti tanító, 2. b osztályfőnöke
 • Koruhely Sára tanító 1. c
 • Lakatos Éva angol szakos tanár
 • Lévai Sándor történelem - testnevelés szakos tanár, mesterpedagógus
 • Majercsik Márta felsős napközi
 • Makkos Tibor intézményvezető, matematika szakos tanár, mesterpedagógus
 • Márkus Nóra tanító
 • Mezeiné Bene Irén magyar - ének-zene szakos tanár, 5. b osztályfőnöke
 • Mező Aladár Attiláné testnevelés - biológia szakos tanár, 8. a osztályfőnöke
 • Minoricsné Horsi Katalin napközi 3. b
 • Molnár Katalin matematika szakos tanár, 5. a osztályfőnöke
 • Molnár Péter tanító 4. b
 • Nagyné Papp Angéla tanitó, 2. c osztályfőnöke
 • Novákné Nagy Márta tanító, 1. a osztályfőnöke, alsós munkaközösség vezető
 • Novákné Oláh Andrea testnevelés - orosz szakos tanár 2. b
 • Oleszka Daniella iskolapszichológus
 • Ondrusákné Nagy Rita tanító, 4. a osztályfőnöke
 • Orbán Katalin igazgatóhelyettes
 • Péter Andrásné fizika - kémia szakos tanár óraadó
 • Popráczy Renáta fejlesztőpedagógus
 • Pósvai Alexa tanító 2. a
 • Pungorné Tarr Erika matematika - kémia szakos tanár, 7. a osztályfőnöke, természettudományok és mérés mk. vezető
 • Privigyei Csaba természetismeret tanár, könyvtáros tanár,  tankönyvfelelős, 7. c osztályfőnöke, Közalkalmazotti Tanács elnöke
 • Sinkó Ivett rajz szakos tanár
 • Staud Márta informatika szakos tanár, informatika, idegennyelv, tehetséggondozás mk. vezető
 • Szekeres Zsuzsanna tanító, 4. c osztályfőnöke
 • Szentendrei Gabriella angol szakos tanár 7. b osztályfőnöke
 • Tánczos Melinda fejlesztőpedagógus
 • Timcsák Istvánné napközis tanító 4. a 
 • Tóth Éva tanító, 1. b osztályfőnöke
 • Tóthné Kreszács Orsolya tanító, 2. b osztályfőnöke
 • Urbanics Magdolna testnevelés szakos tanár, 6. a osztályfőnöke
 • Zsadányi Viktor napközis tanár, 3. a, napközi és szabadidő mk. vezető

Pedagógus munkát segítők

 • Bója András rendszergazda
 • Csikósné F. Ildikó iskolatitkár
 • Kiss Margit pedagógiaia asszisztens

Technikai dolgozók

 • Bognárné Wald Gabriella üzemeltetési koordinátor
 • Bordás Sándor gondnok
 • Herczegné Takács Mária portás
 • Kazinczy Judit takarító
 • Nadzhafova Diana portás
 • Orgován Miklós kertész
 • Szécsi Éva takarító
 • Tóth Zoltánné takarító

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép