Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Délutáni foglalkozások rendje

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom, hogy a 2011. évi CXC számú 46.§ (1)a pontja értelmében az általános iskolás gyerekek 16.00 óráig vesznek részt a szervezett iskolai foglalkozásokon.

Ez alól felmentést indokolt esetben a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat.

Kérem, nyilatkozatát szeptember 9-10-ig (szülői értekezlet) juttassa el gyermeke osztályfőnökén keresztül az intézmény vezetőjéhez.

Budapest, 2017. szeptember 1.

                                                                                                  Minoricsné Horsi Katalin

                                                                                                    mb. intézményvezető


 

 

Nyilatkozat minta:

 

Nyilatkozat

 

 Alulírott...................................................................................... nyilatkozom, hogy

.................................................................... nevű, .................... osztályos gyermekem részére

felmentést kérek az intézmény délutáni foglalkozásai alól.

                                 Igen                                                                  Nem

(a válasz aláhúzandó!!)

Tudomásul veszem, hogy az IGEN válasz esetén a felmentést az intézményvezető visszavonhatja, amennyiben a gyermekem fejlődése ezt indokolja, illetve azt, hogy a felmentésbe nem tartozik bele a gyermekem fejlődése érdekében szervezett korrepetálás, tehetséggondozás, és önként vállalt foglalkozás, érdeklődési kör.

 

Budapest, 2017. szeptember 1.

                                                                                    ...............................................

                                                                                                        szülő

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép