Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Számítástechnika

Az informatika oktatása iskolánkban 

Iskolánk pedagógiai programja kiemelt célként határozza meg a számítástechnika oktatását.

Ennek eredményeképpen tanulóink már első osztálytól kezdve kapcsolatba kerülnek a számítástechnikával, informatikával. (Itt kell megemlíteni, hogy a közeli óvoda nagycsoportosai heti 3 alkalommal játékos informatika foglalkozáson vesznek részt.) Az alsó tagozat végére, a heti 1 informatika órákon, jártasságot szereznek egyszerű programok kezelésében, a számítógép perifériáit gyakorlottan használják, otthonosan mozognak a számítógép által mutatott környezetben, barátságot kötnek a számítógéppel. Az utóbbi években egyre korábbra tevődött az igény, hogy a tanulók megismerkedjenek az Internet néhány szolgáltatásával. Ezért különösen jó, hogy a mi iskolánkban már alsó tagozaton is sor kerülhet erre, mivel az alsós gépterem is rendelkezik Internet eléréssel. Természetesen ekkor még csak az érdeklődés felkeltése céljából. A számítógép alkalmas a különböző oktató programok használatára, melyből jelentős gyűjteménnyel rendelkezik intézményünk, és amelyeket előszeretettel használunk tanulóink fejlesztésére.

Ez jó alapot biztosít a felső tagozatban folytatott emelt óraszámú (heti 2 óra) informatikaoktatáshoz. A felső tagozatos szakórák szerves részét képezi az Internet szolgáltatásainak megismerése, és felhasználása. A kerettantervben, melyet helyileg dolgoztunk ki, kiemelten szerepel az Internet használata. Ezen kívül az itt tanulók megismerkednek a programozás alapjaival, a szövegszerkesztő program, a prezentációkészítő program és a táblázatkezelő program használatával. A 8. év végén vizsga keretében adnak számot informatikai tudásukról.

Délutánonként is nyitva állnak géptermeink a tanulók előtt. Szinte minden délután tartunk szakköröket, melyen teret adunk mind a felzárkóztatásnak, mind a tehetséggondozásnak.

7. - 8. évfolyamosainknak lehetőséget biztosítunk, hogy  ECDL tanfolyamon fejlesszék tovább tudásukat. Így 8. év végére megszerezhetik az ECDL Start bizonyítványt.

Mindezen célok és feladatok megvalósításához rendkívül jó feltételek állnak rendelkezésünkre. Iskolánk az elmúlt néhány tanévben a fenntartó XIII. kerületi Önkormányzat, az iskola saját alapítványa, és az Innovatív Iskolahálózat kialakítására kiírt nyertes pályázata segítségével átlagon felüli felszereltséggel rendelkezik az informatika területén. Büszkén mondhatjuk továbbá, hogy minden tanárunk rendelkezik valamilyen informatikai képzettséggel. A 3 informatika teremben összesen 45 multimédiás számítógép található. Korlátlan és nagy sebességű Internet hozzáféréssel rendelkezünk. Az összes alsós tantermekben helyeztünk el számítógépet. A felsős szaktantermek legtöbbjében is van számítógép és Internet hozzáférés. Rendelkezünk 3 digitális fényképezőgéppel, 2 digitális videokamerával. Az utóbbi évek fejlesztése az aktív táblák beszerzése és beillesztése a mindennapi oktatásba. Iskolánkban 14 aktívtábla van felszerelve a hozzá tartozó laptoppal és projektorral együtt. Így elmondhatjuk, hogy a tantermeink 100%-ban van Internet hozzáférés, 95%-ban van számítógép és kivetítő, 85%-ban pedig aktív tábla található.

A 2009-es év fejlesztése volt 25 tanulói laptop, úgynevezett CMPC, valamint 2*25 db szavazóegység beszerzése. Ezeket is fokozatosan vezettünk be a mindennapi oktatásba.

Eredményeink az közelmúltban:

Iskolánk 2003-ban sikeresen pályázott, és az Európában működő hálózat tagjaként elnyerte az INNOVATÍV ISKOLA címet, mely 10 millió forint informatikai eszközfejlesztéssel járt. (Ezt Magyarországon 30 iskola mondhatja magáénak.)

2004-ben az országban egyedüli iskolaként 4 csapattal jutottunk a "VERSENY2004" innovatív verseny döntőjébe. 2 csapatunk különdíjat nyert, "Hogyan képzeljük az innovatív oktatás jövőjét" címmel, e verseny keretében kiírt videó pályázaton.

2005-ben sikerrel indultunk a  ThinkQuest verseny, az Oracle Help Us Help Alapítvány nemzetközi weblapkészítő versenyén, ahol a meghirdetett témakörökben oktatási célú pályaműveket kell készíteni diákcsapatoknak. A verseny célja, angol nyelvű, oktatási tartalmú weboldal létrehozása. Csapatunk sok középiskolát megelőzve 1 helyezést ért el a magyarországi versenyben.
Munkánk megtekinthető a http://library.thinkquest.org/04oct/00689/  oldalon.

2006-ban az e-Twinning Európai Uniós versenyében iskolánk, a révkomáromi testvériskolánkkal együtt 2 helyezést ért el a 5-12 éves korcsoportban, pedagógiai innováció kategóriaban. Külön büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországról a verseny 6 kategóriájában csak a mi projektünk jutott a döntő 24-es mezőnyébe. A díjat az ausztriai Linzben, az éves e-Twinning konferencián adták át. Munkáink megtekinthetőek iskolánk weboldalán a projektek között. Ezt az együttműködést hosszú távra tervezzük, így a mostani tanévben is dolgozunk rajta.

Iskolánk sikerrel vett részt a "Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra" elnevezésű, HEFOP-2005-3.1.3 pályázaton. Ennek keretében 2006.02.01. és 2008.01.31. között, iskolánk 17.996.004 Ft támogatásban részesült, melynek egy részét informatikai eszközök beszerzésére, illetve a tanárok számítástechnikai továbbképzésére fordítottunk. Ezzel összefüggésben jelentősen nőtt mind a tanárok, mind a tanulók IKT kompetenciája.

2009-ben szintén sikerrel indultunk "A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára"elnevezésű, HEFOP 3.1.3/B/09/03 pályázaton. Ennek keretében 2009.05.15. és 2009.06.15. között, iskolánk 5.478.534 Ft támogatást nyert. Ezt teljes egészében informatikai eszközök és digitális oktató anyagok beszerzésére fordítottunk. Ekkor vásároltunk 25 tanulói laptopot, úgynevezett CMPC-t, valamint 2*25 db szavazóegységet.

Iskolánk tanulói minden évben sikeresen vesznek részt a kerületi és a budapesti informatika alkalmazói tanulmányi versenyen. Minden évben van győztes tanulónk a kerületi versenyen, akik továbbjutnak a budapesti versenyre. Itt tanulóink az első 10 hely valamelyikét szerzik meg. Legutóbb 2011-ben Bodnár Anna, komplex kategóriában budapesti 3. helyezést ért el.

Az informatika tanítás kezdetei iskolánkban:

Számítástechnikai múltunk a 80-as évekig nyúlik vissza. Intézményünkben a tanárok már 1986-ban kezdtek foglalkozni a számítógépek felhasználhatóságával és egy kisebb gyermekcsoport fakultatív keretben való tanításával. Tehát az alapfokú számítástechnika oktatás úttörői közé tartozunk.

1989-től nyílt lehetőség számítástechnika tagozatos osztályokat indítani. A kezdetekben Commodore +4 gépeken folyt az oktatás, majd PC 128-asokon. Az akkori Művelődési Minisztériumhoz benyújtott pályázat engedélyezése (számítástechnika tagozat létrehozása) után egy olyan átfogó kísérlet megvalósításába fogtunk, amelyben az első osztálytól egészen nyolcadikig tanítottuk gyermekeinknek az informatikai ismeretek alapjait; a tehetségesebbeknek pedig még ennél is többet. Ez a rendszer napjainkban is folyamatosan változik. Ma alsó tagozaton bontott csoportban heti 1 órában, felsőben pedig heti 2 órában, tanulnak informatikát tanulóink. Az idei évtől a 7. évfolyamon további 2 óra bevezetésére került sor. Ezt egészítik ki az informatika szakkörök.

1991-től - több éven át - iskolánkat a Központi Statisztikai Hivatal Szakképzési Jegyzékbe vette. Ez azt jelentette, hogy nyolcadikos, végzős tanulóink Alapfokú Személyi-számítógép kezelői szakképesítést szerezhettek.

Időközben csatlakoztunk az Alternatív tantervi kísérlet informatika ágához, később a Nemzeti Alaptanterv informatika tanítási kísérletéhez. Tanáraink 1997-ben a tantervíró csoportok munkájában is részt vettek.

Géptermeinket részben önkormányzati támogatással, részben pedig önerőből fejlesztettük. Szerepe volt ebben a "PC az iskolában" elnevezésű 1990-ben bejegyzett alapítványunknak is. Az alapítvány céljai közé tartozik többek között az iskola tanulóinak számítástechnika, informatika és idegen nyelvi képzéséhez a korszerű eszközrendszer létrehozása, a meglévő számítógéppark korszerűsítése, bővítése.

Az alsó tagozatos gyerekek, egy számukra külön kialakított teremben, játékos formában tanulhatják az alapvető informatikai alapfogalmakat és gépkezelési ismereteket. Az alsós gépterem ellátottsága is óriásit fejlődött.

Iskolánk az elmúlt néhány tanévben a fenntartó XIII. kerületi Önkormányzat, az iskola saját alapítványa, és az Innovatív Iskolahálózat kialakítására kiírt nyertes pályázata segítségével átlagon felüli felszereltséggel rendelkezik az informatika területén.

A 3 informatika teremben összesen 45 multimédiás számítógép található.

Tanáraink egyetértenek abban, hogy a számítógép csupán eszköz a gyerekek helyes, önálló gondolkodásra nevelésében, és fő célunk a mindennapi életben felhasználható számítástechnikai alkalmazások gyakorlatának elsajátíttatása. Ezért döntött úgy tantestületünk a kerettantervek bevezetésével kapcsolatban, hogy ezt a profilt kívánjuk folytatni, és emelt színtű tantárgyként szerepel iskolánkban az informatika. Tanulnak gyermekeink számítógéppel rajzolni, szöveget írni, zenét, rajzfilmet, újságot szerkeszteni, Internet-használatot, WEB-lap szerkesztést, prezentációkészítést. Rendszeresen részt vesznek kerületi és budapesti számítástechnikai tanulmányi versenyeken. A Nemes Tihamér és a Logo Programozói verseny házigazdái, az általános iskolás korúak regionális központja voltunk éveken keresztül.

Hagyománnyá vált a kezdetben évenként, az utóbbi 5 évben pedig kétévenként megrendezésre kerülő Számítástechnikai Napok, amelyen az érdeklődő pedagógusok számára órabemutatókat és továbbképzéseket tartunk.

Iskolánk a 90-es években kerületi, budapesti oktatási központtá vált, mivel számos saját és kihelyezett tanfolyam működött már nálunk. Pl. alapfokú számítógép-felhasználói ismeretek, alapfokú szoftverüzemeltetői, Internet. Többször házigazdái voltunk a Comenius Logo-ra felkészítő tanárok országos megbeszéléseinek, továbbképzésének. Újdonság volt az Oktatási informatikus felsőfokú képesítést adó tanfolyam. Rendszeresen helyet adtunk hospitálásoknak, tantestületi látogatásoknak.

Tanáraink rendszeresen járnak továbbképzésekre, bemutatókra, kiállításokra, vásárra. Hagyománnyá vált, hogy az informatika-számítástechnika tanárok éves konferenciáján, az INFO-ERA-n Békéscsabán, és az INFO-SAVARIA-n Szombathelyen szakmai előadás keretében, gyermekmunkák bemutatásával tájékoztatjuk a résztvevőket az iskolánkban folyó munkánkról.

Büszkén mondhatjuk, hogy mára tantestületünk minden tagja rendelkezik valamilyen informatikai végzettséggel.

Iskolánk 2003-ban sikeresen pályázott, és az Európában működő hálózat tagjaként elnyerte az "INNOVATÍV ISKOLA" címet.

A 2003/2004-es tanév volt az első, melyben iskolánk a következőkben felsorolt programok megvalósításával igyekezett megfelelni az innovatív iskolákkal szemben támasztott követelményeknek:

Iskolánk kiemelt feladatként kezelte a Sulinet Programiroda által javasolt nemzetközi versenyben való részvételt. A ThinkQuest verseny, az Oracle Help Us Help Alapítvány nemzetközi weblapkészítő versenye diákcsapatok részére, ahol a meghirdetett témakörökben oktatási célú pályaműveket kell készíteni. A verseny célja, angol nyelvű, oktatási tartalmú weboldal létrehozása. A versenyben 4 csapattal indultunk. A csapatok témái a következők voltak:

  • A parlagfű.
  • A görög mitológia.
  • A Mars-kutatás.
  • A Déli-sark.

A projekt megvalósításában nehézséget jelentett az angol nyelvű verzió elkészítése, ennek ellenére sikeresen megoldottuk a feladatot. A magyarországi versenyben 7.-8. osztályosokat legyőzve a Sarkkutatók 5. osztályos csapata Schlotter Judit tanárnő vezetésével az országos fordulóban 3. helyezést ért el.

http://library.thinkquest.org/03oct/00194

A verseny tapasztalatait felhasználva a 2004/2005-ös tanévben 1 csapattal indultunk. A csapat témája a textilfestés volt. A munkafolyamatokról videókat, és rengeteg fényképet készítettünk, ezzel segítve az egyes műveletek gyerekek számára is érthető bemutatását. A csapat a magyarországi versenyben -ahol leginkább középiskolák indultak- Kárpátiné Barna Henriette tanárnő vezetésével 1. helyezést ért el.

http://library.thinkquest.org/04oct/00689/

A sikerekre való tekintettel a továbbiakban is tervezzük ebben a versenyben való részvételünket.

Iskolánk szintén 4 csapattal nevezett a MICROSOFT által meghirdetett "VERSENY 2004"-re. A csapatok regisztrációja után óravázlatokat kellett készíteni. A tanítási órán természetesen kiemelkedő szerephez kellett juttatni a számítógépet, a tanulási folyamatban pedig az IKT eszközeit. A 200 nevező közül csak a mi iskolánkból jutott 4 csapat a legjobb 50 közé. A tanórákat 2004. októberéig kellett megtartani, és ezt dokumentálni, videó filmet készíteni róla. Mind a 4 csapatunk sikeresen teljesítette ezt a feladatot is. Külön feladat és külön verseny volt minden csapatnak egy rövid film készítése, "Így képzeljük a digitális oktatás jövőjét" címmel. Ezt a versenyt, ezzel a különdíjat megnyertük, és a pályaműként benyújtott filmünket a Microsoft nyári - tanároknak rendezett - konferenciáján is levetítették.

A pályázatban résztvevő tanárok:

Szervező; informatikai támogatást nyújtó: Kárpátiné Barna Henriett
Biológia: Mező Aladárné
Fizika: Vajda Valéria
Történelem: Horváth Csaba
Angol: Lakatos Éva

A Zorka 2004 projekt célja olyan módszerek és technikák kidolgozása és kipróbálása az Innovatív Iskolahálózat tanáraival és diákjaival, melyek a későbbiekben beépíthetők minden iskolatípus helyi tantervébe és sikerrel használhatók a természettudományos oktatásban (biológia, kémia, fizika, földrajz, természetismeret).

A projekt megvalósítása a 2004/2005-ös tanévnek volt a feladata. Időjárás jelentést kellett készíteni az általunk mért adatok és az Internet felhasználásával egy hangfájl formájában. Ez is nagyon jól sikerült. Ezen kívül feladat volt a műszer adatait minden nap Interneten keresztül feltölteni egy központi weboldalra. Ezt a feladatot a 6. osztályosok szakkörön végezték Schlotter Judit tanárnő irányításával: file:///D:/html/005/448/evkonyv/www.sulinet.hu/zorka

Rendszeresen indulunk és rendszeresen nyerünk a kerületben megrendezett Informatikai Alkalmazói Versenyen. A 2004/2005-ös tanévben pályázatot írtak ki e verseny fővárosi fordulójának megrendezésére. Iskolánk sikerrel pályázott, így mi rendezhettük meg a Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny 5.-6. osztályos korcsoport versenyeit. A versenyen kísérőként közel 100 budapesti informatika tanár is ellátogatott hozzánk. Ezért, kihasználva a lehetőséget előadást szerveztünk, melynek témája „a számítógéppel segített szakóra” volt. A rendezéssel, a feltételekkel, a programokkal minden résztvevő maximálisan elégedett volt. A versenyhez kapcsolódva készítettünk egy CD-t is, melyen a verseny teljes anyaga szerepel weblap formátumban.

A verseny visszhangja: http://www.fovpi.hu/szakteruletek/informatika/informatika4.html

A 2003-ban elkészült "KERESZTTANTERV" kidolgozásában iskolánkból Nagyné Szendrői Margit, Hoffer Miklós, Várszegi Zsuzsanna és Schlotter Judit vett részt.

Nagyné Szendrői Margit és Schlotter Judit kolléganő tagja lett az OKI Gyermekinformatika Műhelyének, és ennek keretében felkérést kaptak részletes óravázlatok kidolgozására. Az elkészült anyagok az alábbi webcímeken találhatóak:

http://www.oki.hu/cikk.php?kod=gyermek-Nagyne-oravazlatok.html

A szerző számítógéppel segített, alsó tagozatos általános iskolai foglalkozások leírását közli. A gyűjteményben a következő tantárgyak szerepelnek: rajz 1. és 3. évfolyamosoknak, matematika 1. és 2. osztályosoknak, valamint természetismeret elsősöknek és másodikosoknak.

http://www.oki.hu/cikk.php?kod=gyermek-Schlotter-oravazlatok.html

A szerző különböző oktatószoftverek használatára épülő, részletesen kidolgozott óravázlatokat közöl alsó tagozatos környezetismeret-, matematika- és énekfoglalkozásokhoz. Néhány téma ízelítőül: Érzékszervek, érzékelés; Testünk főbb jellemzői; Az egészséges életmód; Zenei olvasás, írás, improvizáció; Helyes műveleti sorrend, zárójelek használata.

Iskolánk weblapja: http://www.gyongyosisk.hu, melyet Staud Márta kolleganőnk szerkeszt. Így megvalósult, az oldal rendszeres frissítése. A szerkesztésbe felsős tanulókat is próbálunk bevonni.

Iskolánk évek óta fontosnak tartja a kommunikációt a szülőkkel, diákokkal, érdeklődőkkel ilyen formában is. Az iskola életéről sok hasznos információt tudhatnak meg a weboldal látogatói. A diákok tanulmányaikhoz szerezhetnek tananyagokat, és megnézhetik a rendezvényeinken készült képeket. 

 

Képgaléria

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép