Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Dorina beszámolója

Köszöntök mindenkit a Számítástechnikai általános Iskola csapata nevében!

A nevem Takács Dorina. Feladatom a projektünk általános bemutatása.

A projektünk címe Enviroment & culture in cities, magyarul környezet és kultúra a városokba.

Projektünk a Comenius iskolai együttműködések program keretében valósul meg.

Az Európai Unió támogatását élvező 2 éves projektben 7 ország tanárai működnek együtt. A résztvevő országok: Ciprus, Olaszország, Spanyolország, Csehország, Franciaország, Finnország, és Magyarország.

A projektet a tavalyi tanévben kezdtük és a mostani tanévben fejezzük be.

A projekt általános célja más országok, kultúrák, emberek megismerése, valamint hazánk bemutatása a partnereink számára. Kiemelt célunk az angol nyelv gyakorlása, valamint az IKT eszközök célszerű felhasználása a projekt megvalósítása során.

Célunk volt továbbá, hogy kialakul a résztvevőkben a környezetvédelmi és a kulturális tudatosság. Ezen keresztül felismertessük az urbanizáció következményeit, valamint a természetes környezet és a kulturális örökség egymásra hatását a városokban. A projekt lehetőséget teremt az új, IKT technológiák használatának gyakorlására. Fejlődik a résztvevők kritikus gondolkodása. A projekt megvalósítása motiválja a diákokat és tanárokat a különböző európai nyelvek és kultúrák megismerésére, illetve az angol nyelv intenzívebb tanulására. A projekt végrehajtása megnyitja az európai dimenziót az iskola számára, mivel a tanárok megismerkedhetnek az egyes európai országok oktatási rendszerével és más országok sajátos nevelési, oktatási módszereivel. A projekt segíti a szülőket és a diákokat, hogy egyre toleránsabbak legyenek, hiszen lehetőségük lesz más országokból érkező a diákok fogadására a saját otthonukban.

Az első év témája: a város egy, a project szempontjából érdekes részének kutatása során megvizsgálni, hogy az épített környezet, a kultúra és a természeti környezet hogyan él együtt a városokban. Kiemelt cél volt az eTwinning felület használatának beindítása, ezen keresztül az eredmények megosztása, publikálása. 

A projekt lógóját diákok készítették el informatika, és rajz órán. A legjobb két munkával neveztünk be a nemzetközi versenyre, amit nagy örömünkre meg is nyertünk, így a mi munkákat választották a program  hivatalos lógóvá. 

Fontos célunk a tanulók környezettudatos magatartásra nevelése, ennek érdekében papírgyűjtést szerveztünk, majd a hulladékot újrahasznosítottuk. Ebből készítettük el a program kabalaállatát, amelyre ráfestettük országok fővárosainak szimbolikus épületét.

A projekt megvalósítása során a diákok tanulmányozzák a környezet és a kultúra együttélését, kiválasztva az ebből a szempontból számukra érdekes és értékes helyeket a városban. Ez a kiválasztott hely a Margitsziget, amelyet kirándulások alkalmából, illetve az interneten kutakodva igyekeztünk megismerni.

A projekt megvalósításában résztvevő osztályok a kiválasztott városrésszel, a Margitszigettel kapcsolatos kreatív munkát végeznek, kutatják az ott található épületek építészeti sajátosságait, valamint azt, hogyan illeszkedik az adott épület a környezetébe.

Az összegyűjtött tudásunkat felhasználva rajzoltunk, társasjátékot és memóriakártyát kreáltunk. A második félévben a munkáinkat bemutattuk egy fotókiállítás alkalmával, ahol az iskola összes tanulója, diákja és a szülők is megismerhették. A munka közbeni fotókat, és az elkészült munkákat pedig az iskola digitális évkönyve tartalmazza. A Margitszigettel kapcsolatos munkánk befejezéseképpen  a “Segíts szebbé tenni!” játékot valósítjuk meg. A külföldi osztályok megkapják a képeket, újratervezik, és szebbé teszik. A számítógépes munkáinkról  Dávid fog bővebben beszélni.

A projektmunka éves lezárásaként nagyszabású EU Napot szerveztünk az iskolában. Erről Dömötör fog részletesen beszámolni.

A 2011/2012-es év a környezettudatosságról fog szólni. témája a környezetszennyezés és éghajlatváltozás a városban, és ennek hatása az épített és természeti környezetre. Prezentációkat, rajzokat, gyűjtőmunkákat fogunk készíteni erről.

2012 májusában rendezik Cipruson, Nicoziában a projekt ünnepélyes záró találkozóját “Egy európai város mindenkinek!” címmel.  Mi rajzolunk egy tipikus budapesti épületet és eljuttatjuk Ciprusra, ahol egy képzeletbeli közös várost hoznak létre ezekből.

Szintén nagy izgalommal várjuk az októberben Budapesten szervezendő projekttalálkozót, melyre 2 hét múlva kerül sor.

 

Képgaléria

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép