Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Dávid beszámolója

Szeretettel köszöntök mindenkit! A nevem Shen Dávid. Az én feladatom, hogy bemutassam a számítógépes munkáinkat, amit a projekttel kapcsolatban végeztünk.

Az első projekttalálkozóra elkészítettük a projekt logójának tervét. Erre nagyon nagy hangsúlyt és sok időt és energiát fordítottunk. A projekt címének szavait használtuk hívó szóként a gyerekek rajzaihoz. Minden felső tagozatos gyerek készített szabadkézzel és számítógéppel is rajzokat, kifejezve ezzel, mit jelent számára a környezetvédelem, a kultúra, és a nagyvárosi lét. Ezeket a rajzokat digitalizáltuk és feltettük az iskola weboldalára valamint az első projekttalálkozón bemutattuk partnereinknek is. A rajzokon megjelenő szimbólumok alapján készítettük el logó terveinket, amivel beneveztünk a nemzetközi versenybe. Nagy örömünkre a titkos szavazás eredményeképpen a mi munkánk lett a győztes, és így a projekt hivatalos logója.

Az első projekttalálkozóra készülve Budapest földrajzának, történelmének, kulturális emlékeinek és jelenének kutatása után a 7. és 8. osztályos tanulók prezentációkat, filmet készítettek informatika órákon. A Budapestről készített prezentációt kiegészítettük az iskolánkról szóló információkkal, és tanáraink bemutatták az első projekttalálkozón a spanyol fiataloknak, akik nagy érdeklődéssel fogadták és kérdéseket tettek fel angol nyelven.

2010 novemberében a Budapestről Internetről összegyűjtött anyagokat felhasználva turistáknak szóló angol nyelvű útikalauzt készítettünk 2 változatban. Az egyiket Internetről összegyűjtött képekkel díszítettük, a másikban csak a tanulók rajzai szerepeltek. Ezt minden résztvevő elkészítette, kinyomtatásra és összefűzésre került, így elkészült az első projekttermék.

Ez után hozzáláttunk a budapesti Hot Spot, a Margitsziget tanulmányozásához. Azért ezt választottuk, mert ez a városrész azonos kerületben van az iskolánkkal. Minden nyáron itt rendezik meg az önkormányzati napközis tábort, évközben pedig sok tanulmányi kirándulás színtere. Vagyis nekünk sok előzetes ismeretünk volt a helyszínről, érzelmileg is kötődtünk hozzá. Döntésünket ezen kívül az is befolyásolta, hogy minél több gyerek megismerkedjen Szent Margit, a Hot Spot névadójának legendájával, és annak erkölcsi példázatával. A közösségért végzett önkéntesség és önfeláldozás nagy érték a mai világban is, erre ad példát nekünk Szent Margit egész életével.

Kirándulást szerveztünk a Margitszigetre, amit bringó hintóval körbekerekeztünk, fotókat, videofelvételt készítettünk. A gyerekek rajz órán szabad kézzel, informatika órán számítógéppel képeket készítettek a Margitsziget természeti és kulturális értékeiről. Az osztályok kutatták a szigeten található épületek történetét, művészettörténeti vonatkozásait, ezeket táblázatos formába gyűjtötték össze. A képeket és az Interneten található információkat felhasználva angol nyelvű prezentációt és filmet szerkesztettünk, amit tradicionális magyar zenével tettünk hangulatosabbá. Egy-egy osztály a kiválasztott Hot Spottal kapcsolatos kreatív munkát is végzett, modelleket és mozaikképet készítettek, társasjátékot és memória kártyákat szerkesztettek. Készülve a második projekt találkozóra, naptárat készítettünk, melyet a gyerekek szigetről készült rajzaival, illetve a Margitszigeten készített fotóinkkal díszítettünk, és januárban tanáraink ajándékba elvitték partnereinknek. Itt bemutattuk a Hot Spotról szóló 23 perces DVD-nket, ami tartalmazta kutatásunk eredményét, fényképeinket, rajzainkat. A Margitszigeti kutatásaink lezárása volt, hogy foto collage-t készítettünk, amit megosztottunk a partnereinkkel, akik szintén készítettek ilyet.

Az év utolsó közös feladata a Segíts szebbé tenni!” című aktivitás volt. A kooperáló osztályok fotókat küldtek egymásnak a Hot Spotjuk egy épületéről, azok újratervezték, átalakították azt, hogy az szebb és fenntarthatóbb legyen. Mi ennek a feladatnak a megoldásához a magyar találmánynak számító új, számítógépes technikát, a „Paint Up!”-ot, más néven fényfestést választottuk. A tanulók szabadkézzel és számítógéppel is lerajzolták az eredeti épületeket, majd átszínezték azt, mintegy imitálva a fényfestés hatását. Rendkívül látványos és meseszerű, valóban szép munkák készültek, elérve ezzel ennek a feladatnak a kitűzött célját valamint elkészült a negyedik projekttermékünk is.

A felsoroltakból jól látszik, hogy a projekt megvalósításában nagy szerepe van az IKT eszközök használatának. Prezentációkat készítettünk az adott témában, az Internetről gyűjtött adatok felhasználásával. Filmet állítottunk össze a kutatott területről, és rajzokat készítettünk a rajzolóprogram segítségével. Használtuk a kiadványszerkesztő és a szövegszerkesztő programot is. Digitális fényképezőgépet és videó kamerát is felhasználtunk a végtermékek elkészítéséhez. A képekből fotomontázst állítottunk össze. Minden munkánkat az Interneten az eTwinning platformon, a projekt weboldalán osztottunk meg egymással. A felhasznált szoftverek: Internet Explorer, Microsoft PowerPoint 2003, Microsoft Publisher 2003, Microsoft Word 2003, Movie Maker, Paint, Skype, Microsoft Research AutoCollage 2008, Microsoft Picture Manager. Az informatika órák életszerűvé váltak, mert a felsorolt szoftverek használatának új értelmet adott ez a projekt.

 

Képgaléria

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép