Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

A projekt bemutatása

Environment & Culture inCities
(Környezet és kultúra a városokban)

 Az Európai Unió támogatását élvező 2 éves projektben 7 ország tanárai működnek együtt. A résztvevő országok: Ciprus, Olaszország, Spanyolország, Csehország, Franciaország, Finnország, és Magyarország)

 

A környezetvédelmi projekt keretétében első feladatunk a projekt logójának megtervezése volt. Ehhez a tanulók rajzórán szabadkézzel és informatika órán számítógéppel is készítettek terveket. Megbeszéltük, hogy mi egy logónak a feladata és mi fejezi ki legjobban a projekt szellemiségét. A legjobb 2 munkával neveztünk be a nemzetközi versenybe, amit nagy örömünkre megnyertünk, így a mi munkánkat választották a projekt hivatalos logójává.

 

Fontos célunk a tanulók környezettudatos magatartásra nevelése. Ennek során papírgyűjtést szerveztünk, az összegyűjtött hulladékot pedig újrahasznosítottuk úgy, hogy elkészítettük a projekt kabalaállatát. A projekt kabalaállatát papírhengerekből állítottuk össze. Az állat lábaira ráfestettük a projektben résztvevő országok fővárosainak szimbolikus épületét. Ez fejezi ki a kultúrát. Az állat testére természeti motívumokat, virágokat, állatokat festettünk. Ez fejezi ki a környezetet. A kabalaállat nyakán a felhőkarcolók láthatóak, mely a várost jelképezi. A fejét pedig 2 henger alkotja, amin a résztvevő országok zászlói vannak, kifejezve a projekt nemzetköziségét.

 

Vállaltuk egy komposztáló kialakítását az iskola udvarán, melynek használata újdonság a nagyvárosban élő gyerekeknek.

 A projekt megvalósítása során a diákok tanulmányozzák a környezet és a kultúra együttélését, kiválasztva az ebből a szempontból számukra érdekes és értékes helyeket a városban. Ez kiválasztott hely a Margitsziget, amit kirándulások keretében, illetve az Interneten található adatok segítségével kutatunk. A tevékenységeken keresztül törekszünk arra, hogy ismerjék fel, mit lehet tenni a nagyvárosi életmód megváltoztatására, illetve a városok kulturális örökségének megőrzésére.

 Iskolánk pedagógusai október közepén Barcelonába látogattak a CASP általános és középiskola vendégeiként és felvették kapcsolatot projektpartnereikkel, a szakmai munka részleteit megvitatták és a spanyol diákok színes vendéglátását élvezték, emellett megtekintették a város nevezetességeit.

 2010 novemberében feladatunk Budapest földrajzának, történelmének, kulturális emlékeinek és jelenének kutatása. A külföldi partnereinknek prezentációt és útikönyvet készítünk Budapestről. A turistáknak szóló angol nyelvű, Budapestet bemutató kiadványunkat 2 változatban készítettük el. Az egyiket hivatalos képekkel, a másikat a tanulók által készített képekkel illusztráltuk.

 

A projekt megvalósításában résztvevő osztályok a kiválasztott városrésszel, a Margitszigettel kapcsolatos kreatív munkát végeznek, kutatják az ott található épületek építészeti sajátosságait, valamint azt, hogyan illeszkedik az adott épület a környezetébe.

Rajzokat készítünk szabadkézzel és számítógéppel a kiválasztott épületekről. A kutatás során informatika órán prezentációt és filmet készítünk magyar és angol nyelven, melyben bemutatjuk a Margitszigetet.

 

A kutatásaink során összegyűjtött tudásunkat felhasználva társasjátékot és memória kártyákat is készítettünk a számítógép nyújtotta lehetőségeket kihasználva.

A januári párizsi projekt találkozóra DVD filmet készítünk, amiben bemutatjuk a Margitsziget nevezetességeit, és ebbe bemutatjuk az elkészült rajzainkat.

A projektbe részvevő partner iskoláknak naptárat készítettünk, melyet a tanulók rajzaival díszítettünk.

 

A Margitszigeten található kolostor rom kutatásának részeként egy résztvevő osztály maketteket készít, mely azt ábrázolja, hogy a gyerekek milyennek képzelik, az egykor ép épületeket, templomot, Szent Margit legendájának megismerésének alapján.

(Elkészült munkáinkat, a munkáinkról készített fotókat a digitális évkönyv tartalmazza.)

A második félév feladata, hogy Fotókiállítást szervezzünk a Margitszigetről és bemutassuk az elkészült munkáinkat. Fontos, hogy a régi és a modern együttéléséről szóljon a kiállítás és megmutassa hogyan illeszkednek a kiválasztott épületek a tágabb környezetbe.

Fotó kollázst készítünk a megismert épületekről. Ebben mutatjuk be az összegyűjtött régi fényképeket, valamint a különböző évszakokban, többféle szempontból készített fotóinkat.

A Margitszigettel kapcsolatos munkánk befejezéseképpen  a “Segíts szebbé tenni!” játékot valósítjuk meg. A kooperáló külföldi osztályok fotókat küldenek egymásnak a kiválasztott területük egy épületéről, azok újratervezik, átalakítják azt, hogy az szebb és fenntarthatóbb legyen. Tervezhetnek egymásnak új épületet is. Az elkészült munkákat a májusi prágai projekttalálkozón összegezzük.

A 20011/2012-es tanév témája: környezetszennyezés és éghajlatváltozás a városban.

A diákok prezentációkat készítenek a városi közlekedésről. Feladatunk lesz modellek készítése a városban található közlekedési eszközökről, melyek közül néhányat elhoznak az októberi magyarországi projekttalálkozóra. Ezekből egy modellvárost alkotunk, és kiállítást rendezünk az iskolánkban.

A kutató munkát folytatva vizsgáljuk majd milyen a környezetszennyezés hatása a város kulturális emlékeire. A diákok kiválasztanak egy műemléket és bemutatják annak a történetét és azt hogy a szennyezés hogyan hatott rá.

A városi közlekedés vizsgálatát folytatva egy különleges közlekedési eszközt tanulmányozunk részletesen és prezentációt készítünk a városi közlekedés evolúciójáról, és általában a tömegközlekedés kialakulásáról.

A városi közlekedés egyik következménye a klímaváltozás. A diákok prezentációt készítenek arról, hogy az ő életüket hogyan változtatja, változtatta meg a klímaváltozás (hőség, áradások) újságcikkek írnak, karikatúrákat rajzolnak, melyeket a januári helsinki projekttalálkozón osztunk meg egymással.

A környezettudatos nevelés fontos része a hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás. A diákok kutatást végeznek  a témában bemutatják Budapest hivatalos hulladékgazdálkodási politikáját, illetve. az iskoláé. Szintén fontos a papírgyűjtés az iskolában, szelektív gyűjtés és újrahasznosítás. Ez a tevékenység az első év elején kezdődik és végigkíséri a projektet. Az elért eredményeket a projekt zárásakor mutatják be az iskolák.

2012 májusában rendezik Cipruson, Nicoziában a projekt ünnepélyes záró találkozóját “Egy európai város mindenkinek!” címmel. A diákok rajzolnak egy tipikus budapesti épületet és elviszik magukkal Nicosiába, ahol egy képzeletbeli közös várost hoznak létre ezekből.

 

 

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép