Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Beszámoló a projekt 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról

Az „Environment & Culture inCities (Környezet és kultúra a városokban)” projekt
2. éves munkájának bemutatása.

2011/2012-es tanév

 

Az Európai Unió támogatását élvező 2 éves projektben 7 ország tanárai működnek együtt. A résztvevő országok: Ciprus, Olaszország, Spanyolország, Csehország, Franciaország, Finnország, és Magyarország.

A 2. év témája: A városi közlekedés, a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás.

 

Már a nyári szünetben elkezdtük a felkészülést az októberben Budapesten szervezett projekttalálkozóra. Textiképet festettünk az országok zászlóit szimbolizálva, illetve a második év témájának megfelelően közlekedési eszközöket ábrázoló nagyméretű textilképet készítettünk. Elkészítettük a vendégeknek szánt ajándékot is. Textiltáskát festettünk, erre egyedi mintát terveztünk. A résztvevő országok és városok neveiből egy biciklit formáztunk.

A projekt szellemiségének megfelelően októberben és áprilisban papírgyűjtést szerveztünk. Plakátokkal ösztönöztük a tanulókat, szülőket a gyűjtésre. Ennek eredményeképpen a szokásosnál több papír gyűlt össze. Az alsó tagozaton összegyűjtött papír értékét az iskola udvarán felállítandó mászókára fordítottuk.

Ősszel, a napközisek közreműködésével aszfaltrajzverseny rendeztünk, melynek témája a városi közlekedés volt.

Szintén szeptemberben az iskola udvarán lévő homokozóban az alsós osztályok képzeletbeli várost készítettek. Hangsúlyosan kellett bemutatniuk a résztvevőknek az elképzelt város közlekedését. Ezért a gyerekek játékautókat, közlekedési táblákat is felhasználtak az alkotásaikhoz.

Már szeptemberben meghírdettünk egy nagyszabású rajzversenyt, melynek témája a városi közlekedés volt. Ebbe bekapcsolódott az iskola összes tanulója és a szomszédos óvoda nagycsoportosai is. A díjkiosztás a József Attila Művelődési Központban, a projekttalálkozón, a külföldi vendégek részvételével zajlott.

Ezzel egyidőben beneveztünk az eTwinning Magyarországi Szolgáltatópontja által meghírdetett versenysenyre. A versenyen az eTwinning programban résztvevő magyar iskolák vehettek részt, több kategóriában. A verseny megrendezésének fontos célja volt, hogy a program vezetői minél mélyebben megismerjék az óvodák és iskolák eTwinninges munkáját, és elismerésben részesítsék a pedagógusokat és diákjaikat eredményes munkájukért. A tanulók számítógépes bemutatót készítettek, és a projekt keretében festett pólókban léptek színpadra 2011. október 5-én. Minden jelentkezőnek 20 perc állt rendelkezésre projektje bemutatására. Nagy örömünkre a csapat a legnépesebb, általános iskolai kategóriában 1. helyezést ért el.


2011.10.17.-2011.10.20. között Budapesten, iskolánkba rendeztük meg a projekt soron következő, 4. találkozóját. A találkozón 16 külföldi tanár és 2 külföldi diák vett részt. A projekttalálkozó keretében az iskola udvarán kialakítottuk a "Comenius kertet". Minden résztvevő ország tiszteletére ültettünk egy orgonabokrot. A találkozót még emlékezetessebbé szerettük volna tenni, ezért egy textil festményt készítettünk a résztvevők bevonásával. A kép címe: "Comenius barátság fa". A fa leveleit a résztvevők kézlenyomatai alkotják. A napközis munkaközösség szervezésében vendégeink megismerkedhettek a szürethez kapcsolódó tevékenységekkel, és közös néptánccal kapcsolódtak be a szüreti mulatságba. A partnereink angol bemutató órákon is részt vettek. A projekttalálkozó alkalmával projekt megbeszélést is tartottunk. A megbeszéléseken a tanév feladatainak részleteit egyeztettük. A találkozó programjai között budapesti városnézés is szerepelt. Budapest nevezetességeit a közösségi közlekedés eszközeivel közelítettük meg. Így vendégein megtapasztalhatták, hogy milyen a budapesti közlekedést a mindennapokban. A projekt záró rendezvényét a József Attila Művelődési Központban rendeztük meg. A 2 órás angol nyelvű műsorban felléptek iskolánk tanulóin kívül, a Gyöngyszem Óvoda óvodásai, valamint a révkomáromi testvériskolánk "Tarisznyás" néptánccsoportja, Szlovákiából. A projekttalálkozó zárásaként búcsúvacsorát szerveztünk. Megköszöntük partnereinknek a programokon való aktív részvételt. A vacsorán megünnepeltük a projekt 1 éves születésnapját. A programokról videókat készítettünk, melyet Interneten osztottunk meg.

Novemberben a 7.8. évfolyam tanulói informatika órán prezentációt készítettek Budapest tömegközlekedéséről. Tanulmányozták az egyes közlekedési eszközök történetét, műszaki paramétereit, útvonalait, jelenlegi szerepét Budapest tömegközlekedésében.

A 3. a osztály projektmunkában mesét írt „A Parlament titkos segítői” címmel. A cél az volt, hogy mesés formában bemutassuk, hogyan befolyásolja a levegőszennyezés egy emblematikus épület sorsát városunkban. Ilyen mesét minden résztvevő iskola diákjai írtak. A meséket lefordítottuk angol nyelvre. A végén egy mesekönyvet szerkesztettünk, amiben 7 mese szerepel az adott ország nyelvén és angolul is. Mi készítettünk egy mesekönyvet angolul a saját mesénkből, amit ajándékul odaadtuk a partneriskoláknak. Ehhez illusztrációkat a felső tagozat diákjai készítettek.

Decemberben a felső tagozatos tanulók informatika órán prezentációt készítettek a Kisföldalattiról. Ebben bemutatták ennek a jellegzetes budapesti közlekedési eszköznek a történetét. Az útvonal és az állomások változásait.

Januárban jármű modelleket készítettünk a Helsinkiben megrendezendő projekttalálkozón létrehozott közös terepasztalhoz. A mi modelljeinket a 7. évfolyamos diákok készítették rézből, forrasztásos technikával. Az elkészült modellek (bicikli, villamos, busz, trolibusz, metró) közül a biciklit vittek el Helsinkiben az 5. projekttalálkozóra.

A projekt célja volt, hogy egy újság formájában is felhívjuk a figyelmet az éghajlatváltozás következményeire. Minden iskola diákjai cikket írtak, és karikatúrát rajzoltak az éghajlatváltozás legfontosabb következményeiről a városukban. Mi egy riportot készítettünk a Margitszigeten dolgozó kertészet vezetőjével. Ezt angol nyelvre is lefordítottuk. A cikkekből és karikatúrákból egy közös, angol nyelvű újságot szerkesztettünk.

Megünnepeltük a Föld Napját is. A felső tagozatos diákook a Budapesti Növény-és Állatkertbe látogattak. Ehhez kapcsolódva rajzokat készítettek, informatika órán pedig képeslapot és könyvjelzőt szerkesztettek. Az alsó tagozatosok is bekapcsolódtak a megemlékezésbe, rajzoltak, plakátokat készítettek, melyet az iskola faliújságjain mindenki megcsodálhatott. Szintén a Föld Napjához kapcsolódóan iskolánk 6. b osztályos tanulói csatlakoztak a XIII. kerületi Önkormányzat és a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület felhívásához. 2012. április 21-én részt vettek a "NÉPSZIGETI NAGYTAKARÍTÁS"-on. A diákok a nagytakarítás keretében a Népszigeten, a gyalogoshíd lábától indulva, a szigetet átszelő út menti területet segítettek megtisztítani. A diákokat örömmel töltötte el, hogy a kerület többi diákjával és a környék lakóival együtt tettek valamit környezetük tisztaságáért.

 

Iskolánk 2012. februárjától regisztrált tehetségpont lett. Ehhez kapcsolódóan sor került egy iskolai verseny megszervezésére. Ennek egyik témája szintén kapcsolódott a projekthez. A pályamunkákat az „Életünk forrása a víz” címen készítették el a tanulók. Nagyon sok értékes rajz, fogalmazás, és prezentáció készült. Az anyagokból CD-t szerkesztettünk.

Több olyan tevékenységet volt a projektben, melyet a 2 év alatt folyamatosan végeztünk. Megszerveztük a papír újrahasznosítását. Ez a papírgyűjtések rendszeres megszervezését foglalja magában, illetve megismerkedtünk a papírmerítés fortélyaival.

Szintén 2 éve rendszeresen foglalkozunk a szerves hulladékok komposztálásával. Egy kísérleti osztályban minden nap külön gyűjtik a komposztálható hulladékot és lehordják az udvaron kialakított komposztálóba.

Az újrahasznosítás témakörében kreatív feladatokat oldottunk meg. A papírmerítés során létrejött papírból az partner országok zászlóit készítettük el. Festettünk a környezettudatos vásárláshoz vászon bevásárló szatyrot. Műanyag palackból lámpát készítettünk, nejlon zacskókból pedig marionett bábut.

A záró projekttalálkozóra Nicosiában került sor. Létrehoztunk egy képzeletbeli európai várost. Minden ország diákjai készítettek egy textilképet, ami egy jellegzetes épületet ábrázol a saját városukból. Ezekből a projekttalálkozón jelenlévő diákok egy montázst készítettek, megalkotva ezzel egy „Európa Barátság Városát”. Kifejezve ezzel a 2 éves projekt egyik legfőbb célkitűzésének megvalósulását. Iskolánk diákjai elkészítették a projekt logóját is, ami szintén felkerült a közös képre.

Fontos célunk volt, hogy munkánkról rendszeresen beszámoljunk az érdeklődőknek. Az iskola faliújságjain, és weboldalán rendszeresen megosztottuk elkészült alkotásainkat. Azonban különleges alkalom volt a bemutatkozásra a JAMK-ban, 2012. február 27. - március 14. között megrendezett kiállítás. Itt nagy területen állíthattuk ki az elkészült munkáinkat, és ebben a közösségi térben minden érdeklődő, szülők, diákok, pedagógusok, kerületi lakosok, a kerület vezetői betekintést nyerhettek egy európai uniós projekt működésébe.

Összefoglalva a projekt elérte célját.

Sikerült a résztvevők figyelmét ráirányítani az urbanizáció következményeire, ezzel is fejleszteni környezetvédelmi és a kulturális tudatosságukat. Módjuk nyílt elgondolkodni, hogyan őrizhetnénk meg a természeti környezetünket és a kulturális örökségeinket városainkban. Szembesültek a klímaváltozás hatásaival, és azzal, hogyan érintheti ez mindennapi életüket egy nagyvárosban. Megismerték a természeti és az emberi környezet együttélésének egymásra gyakorolt hatását.

A projektmunka során a tanárok különböző oktatási módszereket próbálhattak ki  (pl. a helyszíni vizsgálat, az érvelés, vizsgálat, szerepjáték ...). Ez fontos volt, hogy támogassák a tanulók kritikus gondolkodását, megalapozva ezzel, hogy aktív állampolgárrá válhassanak.
Kiemelkedően fontos cél volt, a diákok és a tanárok motiválása, hogy különböző európai nyelveket és kultúrákat ismerjenek meg, valamint segítsük az angol nyelv tanulását, gyakorlását. Erre különböző tereket nyitottunk. A projekttalálkozók alkalmával személyes kommunikációra nyílt mód. Ezen kívül levelezést szerveztünk a diákok között. Alkalmat teremtettünk arra is, hogy a résztvevők skype-on kommunikálhassanak egymással. A nyelvgyakorlásra az elkészült anyagok fordítása is lehetőséget biztosított.
Mindezekkel ösztönöztük az új technológiák alkalmazását a tantermi és az egymás közötti kommunikációban.
A diákok utaztatásával és a külföldi diákok fogadásával biztosítottuk a szülők aktív részvételét a projektben A különböző kiállítások szervezésével és a budapesti projekttalálkozó megrendezésével alkalmat teremtettünk a helyi közösség aktív részvételét a projektben.
A projekt megvalósítása létrehozta, illetve megszilárdította az európai dimenziót az iskola, mint szervezet életében.

Összefoglalásként kijelenthetünk, hogy a pályázatban vállalt feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. Ezen kívül teljesítettünk 26 mobilitást, amiből 5 tanulók utazását jelentette. Mindezeket figyelembe véve a projekt teljes mértékben elérte célját.

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép