Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.   |   Tel/Fax: 06 (1) 340-2556   |   gyongyosi@chello.hu   |   OM-kód: 035022

Beszámoló a projekt 2010/2011-es tanévben vézett munkájáról

 

A tanév kezdete előtt, az alakuló tantestületi értekezleten beszámoltunk a tantestületnek arról, hogy támogatást kaptunk a Comenius pályázatunk megvalósításához. Röviden ismertettük az elnyert összeget, a résztvevő országokat, a várható feladatokat, és felkértük a kollegákat a projektbe való részvételre. Az első év témája: a város egy, a project szempontjából érdekes részének kutatása során megvizsgálni, hogy az épített környezet, a kultúra és a természeti környezet hogyan él együtt a városokban. Kiemelt cél volt az eTwinning felület használatának beindítása, ezen keresztül az eredmények megosztása, publikálása.

A tanév elején a kollegák jelentkezései alapján megalakítottuk a Comenius csoportot, és az előttünk álló munkára vonatkozó ötleteinket, elképzeléseinket megosztottuk egymással. Ezek a munkamegbeszélések az év folyamán 2 heti rendszerességgel ismétlődtek. Ezt követően az Internet segítségével, emailben felvettük a kapcsolatot a partnereinkkel. A projekt szellemiségének megfelelően papírgyűjtést szerveztünk, és plakátokkal ösztönöztük a tanulókat, szülőket a gyűjtésre. Ennek eredményeképpen a szokásosnál több papír gyűlt össze. Az egyik szülő egy teherautónyi papírhengert hozott, mely alapanyagul szolgált a projekt kabalaállatának elkészítéséhez.

A kabalaállat testrészei a környezetet, a nagyvárost és a kultúrát szimbolizálják, úgy, hogy a projektben résztvevő partner városok egy-egy nevezetes épületét festették a gyerekek a hengerekre. A kabalaállat fejére az országok zászlóit is felfestettük. Sok, különböző korú tanuló dolgozott rajz órán és szabadidejében is. Az elkészült kabalaállatot végül kivittük az udvarra, ahol különböző helyszíneken képeket készítettünk róla. Ez a több héten keresztül tartó munka, és a fotózás az iskola összes tanulójának felhívta a figyelmét a projektre, ezzel ösztönözve őket a részvételre a további projektmunkában. A munkánkról szóló képeket, és videót az első projekttalálkozón megosztottuk partnereinkkel, akik nagyon jó ötletnek tartották ezt, valamint felkerült az iskola weboldalára is.

 

Az első projekttalálkozóra elkészítettük a projekt logójának tervét. Erre nagyon nagy hangsúlyt és sok időt és energiát fordítottunk. A projekt címének szavait használtuk hívó szóként a gyerekek rajzaihoz. Minden felső tagozatos gyerek készített szabadkézzel és számítógéppel is rajzokat, kifejezve ezzel, mit jelent számára a környezetvédelem, a kultúra, és a nagyvárosi lét. Ezeket a rajzokat digitalizáltuk és feltettük az iskola weboldalára valamint az első projekttalálkozón bemutattuk partnereinknek is. A rajzokon megjelenő szimbólumok alapján készítettük el logó terveinket, amivel beneveztünk a versenybe. Az első projekttalálkozóra készülve Budapest földrajzának, történelmének, kulturális emlékeinek és jelenének kutatása után a 7. és 8. osztályos tanulók prezentációkat, filmet készítettek informatika órákon. 2010. október 18. és 22. között iskolánkból 3 tanár látogatott Spanyolországba, a barcelonai Casp - Sagrat Cor de Jesús iskola szervezte első projekt találkozóra. Itt megállapodtunk az éves munka menetéről, valamint kiválasztottuk a projekt logóját. Nagy örömünkre a titkos szavazás eredményeképpen a mi munkánk lett a győztes, és így a projekt hivatalos logója. A Budapestről készített prezentációt kiegészítettük az iskolánkról szóló információkkal, és bemutattunk az első projekttalálkozón a spanyol fiataloknak, akik nagy érdeklődéssel fogadták és kérdéseket tettek fel angol nyelven.

2010 novemberében a Budapestről összegyűjtött anyagokat felhasználva turistáknak szóló angol nyelvű útikalauzt készítettünk 2 változatban. Az egyiket Internetről összegyűjtött képekkel díszítettük, a másikban csak a tanulók rajzai szerepeltek. Ezt minden résztvevő elkészítette, kinyomtatásra és összefűzésre került, így elkészült az első projekttermék.

A barcelonai találkozón megállapodtunk a testvérosztályok munkamenetében is. Ennek megfelelően kezdtek hozzá a tanulók a budapesti Hot Spot, a Margitsziget tanulmányozásához. Azért ezt választottuk, mert ez a városrész azonos kerületben van az iskolánkkal. Minden nyáron itt rendezik meg az önkormányzati napközis tábort, évközben pedig sok tanulmányi kirándulás színtere. Vagyis a tanulóknak sok előzetes ismerete volt a helyszínről, érzelmileg is kötődnek hozzá.. Döntésünket ezen kívül az is befolyásolta, hogy minél több gyerek megismerkedjen Szent Margit, a Hot Spot névadójának legendájával, és annak erkölcsi példázatával. A közösségért végzett önkéntesség és önfeláldozás nagy érték a mai világban is, erre ad példát nekünk Szent Margit egész életével. Kirándulást szerveztünk a Margitszigetre, amit bringó hintóval körbekerekeztünk, fotókat, videofelvételt készítettünk. A gyerekek rajz órán szabad kézzel, informatika órán számítógéppel képeket készítettek a Margitsziget természeti és kulturális értékeiről. Kutatták a szigeten található épületek történetét, művészettörténeti vonatkozásait, ezeket táblázatos formába gyűjtötték össze. A képeket és az Interneten található információkat felhasználva angol nyelvű prezentációt és filmet szerkesztettek, amit tradicionális magyar zenével tettek hangulatossá. Egy-egy osztály a kiválasztott Hot Spottal kapcsolatos kreatív munkát is végzett, modelleket és mozaikképet készítettek, társasjátékot és memória kártyákat szerkesztettek. Készülve a második projekt találkozóra, naptárat készítettünk, melyet a gyerekek szigetről készült rajzaival, illetve a Margitszigeten készített fotóinkkal díszítettünk, és januárban ajándékba elvittük partnereinknek. A tanulók nagy lelkesedéssel dolgoztak, inspirálta őket, hogy látták egymás szebbnél szebb munkáit, és törekedtek saját munkáik igényes elvégzésére. Képesek voltak kifejezni elismerő véleményüket, és segítő kritikát is megfogalmaztak egymás munkájával kapcsolatba. Ez a munka fejlesztette önismeretüket és a közösségi szellemet.

 

2010 decemberében skypeon teremtettünk kapcsolatot a csehországi testvérosztállyal, karácsonyi műsort adtunk elő és beszélgetésre is sor került a tanulók között. Nagyon motiváltak voltak a gyerekek, élvezték, hogy használhatják angol nyelvtudásukat. A tanulók még novemberben levelező partnereket választottak és levelet írtak angol nyelven, amit magunkkal vittünk a második projekttalálkozóra, amire 2011. január 24. és 18. között iskolánkból 3 tanár látogatott Franciaországba. Itt bemutattuk a Hot Spotról szóló 23 perces DVD-nket, mely nagy elismerést váltott ki, és megismertük partnereink munkáit is.  Így elkészült a második projekttermék is. Átadtuk a tanulók egymásnak írt leveleit, melyek itthoni kiosztása igen nagy örömet szerzett a magyar diákoknak. Személyesen megismerkedtünk a francia Hot Spotokkal. Megvitattuk a második félév feladatait.  Iskolánk ebben a tanévben nagyszabású Művészeti Gála keretében ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, ami a József Attila Művelődési Házban került megrendezésre. Köszönhetően annak, hogy a projekt megvalósítása során előtérbe került az angol nyelv tanulása, használata, sok tanuló és osztályközösség kedvet kapott, hogy angol nyelvű produkciót mutasson be. Így soha eddig még nem látott számban szerepelt angol nyelvű jelenet a Jubileumi Művészeti Gála Műsorán. Szintén a projekthez kapcsolódva két partnerország (Ciprus, Franciaország) nemzeti táncait is bemutatták első és hatodik osztályos diákok. A zene és a tánc élményével további lehetőség adódott diákjainknak e nemzetek kultúrájának jobb megismerésére mind a szereplő, mind a befogadó diákoknak. Ezzel is sikerült a pályázati munkát szervesen beillesztve az iskola életébe és hagyományos rendezvényeinek sorába. A Gálával egy időben, a Művelődési Ház előterében kiállítást rendeztünk, a Margitszigetről, valamint a partner osztályok által kiválasztott Hot Spotokról készített munkáinkból. Itt az iskola összes tanulója és tanára, a szülők, a helyi közösségek és a XIII. kerületi Önkormányzat jelen lévő képviselői is képet kaphattak a projektben végzett munkánkról.

 

A Margitszigeti kutatásaink lezárása volt, hogy foto collage-t készítettünk, amit megosztottunk a partnereinkkel, akik szintén elkészítették ezt. Ezek igen látványosak és egy képbe sűrítik a terület jellegzetességeit és a gyerekek munkálatait. Így sikerült a harmadik projektterméket is elkészíteni. Közben fokozatosan bekapcsolódtunk az eTwinning projektoldal szerkesztésébe. Az elkészült munkáinkat folyamatosan feltöltöttük, és ezen keresztül figyelemmel kísértük partnereink munkáit is.

A félév utolsó közös feladata a “Segíts szebbé tenni!” című aktivitás. A kooperáló osztályok fotókat küldtek egymásnak a Hot Spotjuk egy épületéről, azok újratervezték, átalakították azt, hogy az szebb és fenntarthatóbb legyen. Mi ennek a feladatnak a megoldásához a magyar találmánynak számító új, számítógépes technikát, a „Paint Up!”-ot, más néven fényfestést választottuk. A tanulók szabadkézzel és számítógéppel is lerajzolták az eredeti épületeket, majd átszínezték azt, mintegy imitálva a fényfestés hatását. Rendkívül látványos és meseszerű, valóban szép munkák készültek, elérve ezzel ennek a feladatnak a kitűzött célját valamint elkészült a negyedik projekttermékünk is.

 

2011. május 16. és 20. között iskolánkból 4 tanár és 5 diák látogatott Csehországba, a prágai TYRŠOVA ŠKOLY iskola szervezte harmadik projekt találkozóra. Ez különleges volt számunkra, mivel diákokkal együtt utazhattunk, amire még nem került sor az iskola életében. Itt megtörtént az egyes országok éves munkáink bemutatása és a projekt egészének értékelésére a koordinátor által. Majd meghatároztuk a következő év feladatait. A tanulóknak módjuk volt személyesen megismerkedni más országok diákjaival. Gyakorolhatták az angol nyelvű kommunikációt. Bepillantást szereztek egy cseh család otthonába, egy cseh iskola életébe, valamint megismerkedhettek néhány nevezetes cseh műemlékkel, kulturális és természeti értékkel, a projekt témájának megfelelően.

Májusban a Tempus Közalapítvány felhívására, a Comenius Hét rendezvénysorozatba bekapcsolódva, Comenius sárkányokat készítettünk, melyre az együttműködés logóját festettük. A festésben több korosztály is részt vett. Az elkészült sárkányokat az iskolaudvaron röptettük és fotóinkat a készítés folyamatától a reptetésig fotó kollázs formájában továbbítottuk a Tempus Közalapítványhoz, benevezve ezzel a meghirdetett versenybe. A sárkányok nagyon jól sikerültek, a reptetés pedig megint ráirányította a tanulók figyelmét a projektre.

 

A projektmunka éves lezárásaként nagyszabású EU Napot szerveztünk a felső tagozaton. Ebbe a tevékenységbe minden diák és tanár részt vett. Játékos verseny formájában bővítettük diákjaink ismereteit a tagországokról, az uniós intézményekről e korosztály számárára érthető és érdekes formában. "Egység és sokszínűség" nevet kapta a program, melyet gyűjtő és kutatómunka előzött meg. Az összegyűjtött anyagok felhasználásával a tanulók plakátokat készítettek a partnerországokról. A kreatív kézműves és elméleti feladatok, idegen nyelvek és jövevényszavak ismeretét tesztelő feladatok, online játékok és sportprogramok képezték a nap programját. A nap eseményeiről filmet készítettünk. Ezt feltöltöttük az Internetre, és elérhetővé tettük iskolánk honlapjáról. Sok fotót is készítettünk ezen a napon a feladatok megoldásáról, valamint az elkészült gyerekmunkákról, melyet szintén weboldalunkon publikáltunk.

 

A projekt munkálatait és az elért eredményeinket folyamatosan megosztottuk projekt partnereinkkel, az iskola diákjaival, tanáraival, a szülőkkel. Ennek elsődleges formája az iskola weboldala, melyen minden munkánk hozzáférhető. Az idén 30 éves iskolánk Digitális Évkönyvében is külön fejezetet szenteltünk a Comenius pályázati munkának, melyet sok család vásárolt meg. Szintén az iskola évfordulójához kapcsolódó beruházás volt az iskola bejáratánál elhelyezett számítógép és kivetítő. Ezen időről időre prezentáció formájában számoltunk be a projekt aktuális eredményeiről. Itt a tanulók, tanárok és szülők kaphattak rendszeresen információt a projekt előrehaladásáról. Az iskola faliújságai is hatékony helyszínei voltak eredményeink publikálásának. Itt is kiállítottuk a gyerekek munkáit, illetve élménybeszámolóit a prágai utazásukról. Rendszeresen beszámolót tartottunk a tantestületi értekezleteken, év elején, félévkor és év végén is. Ezen kívül utazásaink után tanártársainknak és a tanulóknak képes úti beszámolót készítettünk. A tájékoztatások elérték céljukat, mivel ráirányították a figyelmet az európai uniós projektek előnyeire, hasznosságára. Az eTwinnig weboldalán a koordinátor iskola létre hozott egy a projekt oldalt, és ezen a projekt minden részvevője közzé tette elért eredményeit. A projektmunka rengeteg lehetőséget nyújtott az angol nyelv gyakorlására, mind a tanároknak, mind a diákoknak. Az angol nyelven készített prezentációk, filmek, a diákok levelezése és a skype beszélgetések, mind ráirányították a figyelmet az angol nyelvtanulás fontosságára. A projekt munka beépült az iskola életébe, létrehozva ezzel az európai dimenziót az iskola életébe. A hagyományos iskolai rendezvények mellett a tanórákon, szakkörökön foglalkoztak a tanulók a projekt céljainak megvalósításával. Ennek során sokat fejlődött a résztvevők IKT eszközhasználata is. A projekt ösztönzően hatott új technológiák iskolai alkalmazására. A munka során tanárok és diákok egyaránt megtapasztalhatták a projektmunka előnyeit és eredményességét, mely szintén fontos eredmény. Az elvégzett munka fejlesztette a résztvevőkben a környezetvédelmi és a kulturális tudatosságot. A tanulók példákat ismerhettek meg saját és más országokból, a természetes környezet és a kulturális örökség együttéléséről a városokban. A tanárok különböző oktatási módszerekkel segítették a diákok munkáját, megismerhették más országok tanárainak oktatási módszereit is, mindez hatással volt saját módszertani kultúrájukra is azzal, hogy a jó gyakorlatokat beépítették saját tanítási gyakorlatukba.

 

A projekt megvalósítása során a résztvevőknek bővültek az ismereteik az Európai Unióról és annak értékeiről. Mindannyian ismereteket kapnak a résztvevő országok nyelvéről, kultúrájáról, történeleméről, környezeti és kulturális értékeiről. Ezzel a projekt hozzájárult, hogy erősödjön a tolerancia és a kölcsönös tisztelet más országok lakói iránt.

 

Az összes résztvevő, a tanulók, a tanárok, a szülők és a külföldi partnereink rendkívül pozitív visszajelzései alapján eredményesnek ítéljük a projektben végzett első éves munkánkat. Hasonló intenzitással készülünk a következő évre, melynek témája a környezetszennyezés és éghajlatváltozás a városban, és ennek hatása az épített és természeti környezetre. Szintén nagy izgalommal várjuk az októberben Budapesten szervezendő projekttalálkozót, melynek előkészítését már elkezdtük.

 

Itt megnézhető az a 2 prezentáció, ami összefoglalja a projektben, a 2010/2011-es tanévben végzett munkáinkat, félévekre osztva.

 

Fájlok

What we’ve already done 2010.pps (21496 KB)
LetöltésMegnyitás
What we’ve already done 2011_1_semester.pps (30473 KB)
LetöltésMegnyitás

 

Keresés
Számítástechnikai Általános Iskola, 1138. Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
Hírlevél | Kapcsolatfelvétel | Honlaptérkép